Har produkten testats ?

Ja, Slow Cow® har analyserats under processen för att erhålla antalet naturliga produkter (NPN) beviljat av Health Canada. Syftet med detta är att skydda konsumenternas hälsa och underlätta tillgång till ett brett utbud av naturliga produkter. Detta TM-12-0258 styrker produktens ofarlighet och effektivitet.