Kan Slow Cow® säkert konsumeras av hjärt- och kärlsjuka personer ?

Vi rekommenderar hjärt- och kärlsjuka att rådgöra med sin läkare innan konsumtion av Slow Cow® eftersom ingen medicinsk studie genomförts med och för hjärt- och kärlsjuka.